Afprøv dine kompetencer i et helt andet miljø

Hvis du er i gang med en uddannelse som sygeplejerske, har du mulighed for at komme i udlandspraktik som sygeplejerske. Det er en virkelig spændende oplevelse, da mange lande har en radikal anderledes tilgang til sundhed og sygevæsen, end vi har i Danmark. 

Når du derfor drager til udlandet som sygeplejerskestuderende, får du en hel unik mulighed for at anskue det danske sygevæsen og behandlingsformer på en anden måde. Du vil uden tvivl få øje på de mange fordele og ulemper i forhold til andre landes tilgange. Hvis du gerne vil vide mere om udlandspraktik som sygeplejerske, kan du læse mere her: https://trymedics.dk/ 

Fordelen ved udlandspraktik som sygeplejerske 

Den helt store fordel ved en udlandspraktik som sygeplejerske er uden tvivl, at du får lov til at opleve et andet sygehusvæsen med egne øjne. Du får et indblik i alle processerne, du møder medarbejderne, og du får lov til at opleve en hel anden tilgang til sundhed og sygdom. Særligt, hvis du vælger et u-land eller lignende, vil du virkelig få mulighed for at opleve en anderledes tilgang til sundhedsmæssige udfordringer. 

Når du møder en anden tilgang, vil det give dig mulighed for at reflektere over, hvilken tilgang der egentlig er bedst. Du vil helt sikkert opleve, at du har en masse at byde ind med. I udlandet repræsenterer du nemlig den danske tilgang med alle dens muligheder. Men du vil helt sikkert også opleve, at der findes andre tilgange til samme udfordring, som du nok aldrig var blevet introduceret til, hvis du var blevet i Danmark. 

På den måde får du mulighed for at få dit helt perspektiv. Når du er færdig med din udlandspraktik som sygeplejerske, vil du nemlig besidde en stor viden fra både det danske og så det udenlandske sygevæsen. 

Oplev en anden kultur 

Foruden de faglige fordele ved en udlandspraktik som sygeplejerske, har du også mulighed for at møde en masse nye mennesker fra en helt anden kultur. Som menneske er det altid en fantastisk oplevelse. Særligt, hvis du selv er klar på at lære nye måder at leve på. En anden kultur har nemlig evnen til at lære dig en masse om dig selv og den måde, som du lever på. Du vil uden tvivl begynde at overveje, om vi måske gør det rigtige på alle punkter i Danmark. 

Hvis du også gerne vil studere i udlandet 

Hvis du gerne vil kombinere din udlandspraktik som sygeplejerske med et studieforløb, har du ofte mulighed for det. Det er forskelligt fra uddannelsesinstitution til uddannelsesinstitution, om de tillader dette. Derfor bør du tage fat i din studievejleder, som kan gøre dig klogere på området. 

Ofte vil det kræve, at du kan dokumentere, at studieforløbet hjælper dig med at indfri dine læringsmål. Nogle uddannelsesinstitutioner er ret fleksible på dette punkt, hvor andre er mere rigide. Derfor er det en god idé at ansøge tidligt, så du kan nå at indhente den rette dokumentation inden afrejse. Alternativt har du helt klart mulighed for en udlandspraktik uden studieforløb.