El syn af autoriserede elektrikere

Det er altafgørende for sikkerheden i dit hjem, at el installationer og ledninger bliver undersøgt jævnligt af en autoriseret elektriker. Et el syn er en gennemgang af din bolig eller virksomheds el installationer for at kontrollere, om de overholder de gældende love og regler. Dette vil sikre, at du undgår potentielle problemer som for eksempel brand, stød eller andre skader på personer eller ejendele. Det er nemlig en af de hyppigste årsager til brande. Gamle elinstallationer kan kortslutte uden videre, hvis man ikke tjekker dem og så kan branden opstå. Dette er selvfølgelig et uønsket scenarie for alle, specielt hvis man har børn i huset. Du kan dog ikke selv gennemgå dette, men skal have autoriserede el installatører til. Et el syn er godt givet ud alligevel.

Der er penge at hente

Der er mange fordele ved at få et el syn, men den største fordel er helt klart din egen og dine familiers sikkerhed. For det andet kan det give dig en økonomisk fordel, da effektive el installationer vil spare dig for penge på din el regning. Dette er altid en god ting, især hvis du har en virksomhed. Derudover kan det også have en positiv indvirkning på miljøet, da ineffektive el installationer også belaster naturen unødigt. Sikkerhed er altid det vigtigste at have styr på, det kan have store økonomiske, fysiske og psykiske konsekvenser hvis man ikke har styr på dette. Worst case scenario kan det resultere i at nogen brænder ihjel fordi en ledning, stikkontakt eller andet har kortsluttet og startet en brand.

Hvornår skal man have et el syn?

Der er ikke noget fast regelsæt for, hvornår man skal have et el syn, men det anbefales at få foretaget en undersøgelse af dine installationer hvert 3-5 år. Hvis du har en virksomhed, bør du overveje at få foretaget et el syn mere jævnligt, da det kan have stor betydning for din virksomheds drift. For eksempel kan det være meget vigtigt at have effektive el installationer, hvis du har produktion af varer, der kræver meget el. Det er selvfølgelig også vigtigt at have et el syn, hvis du har ældre el installationer eller nylige ændringer i din bolig.

Grøn energi er fremtiden og vejen frem

Grøn energi er energien, der kommer fra vedvarende energikilder som sol, vind og biomasse. Grøn energi er derfor CO2-neutral og miljøvenlig, da den ikke belaster miljøet med CO2-udledning, som fossile brændsler gør. Det er derfor vigtigt at udbygge med grøn energi, fordi det vil mindske udledningen af drivhusgasser og således bidrage til at begrænse klimaændringerne. Det er også en god idé at investere i energieffektivisering af din bolig eller virksomhed, så du kan spare penge på elregningen. Dette vil både være godt for miljøet og din økonomi. Mange virksomheder går også ind for grøn omstilling. Det hele skal være bæredygtigt og man er begyndt at indse hvor vigtigt det er for virksomheder at have en “Grøn profil”. Dette kan blandt opnås ved genbrugelig energi og bæredygtighed.